Anmäl försäkringsskada

Korta väntetider, snabb service och perfekt resultat

Har du en försäkringsskada så börja alltid med att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Oavsett om du är vållande eller inte, eller om skadebeloppet kanske är lägre än din självrisk ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Din bonus eller liknande påverkas inte av en anmälan, ingenting händer med din försäkring så länge försäkringsbolaget inte gör någon utbetalning i skadan.

Efter det besiktigar vi din bil och dokumenterar skadan med foton som skickas digitalt till försäkringsbolaget tillsammans med en kostnadskalkyl.

När vi sen får igångsättningstillstånd av försäkringsbolaget beställer vi hem de eventuella delar som behövs så att de finns här när du lämnar in bilen.

Ladda ner blanket för skadeanmälan